خدمات چرم صندلی فرمان داشبورد اتومبیل

تعمیر چرم فرسوده فرمان وصندلی اتومبیل

بازسازی داشبورد 

تبدیل فرمان به چوب وچرم

تبدیل فرمان به تمام چرم طرح BMW528 فابریکی

 

تلفن 88744400

09123995359

09123997010

 

 

 

 

 

شرکت چرم کار اسپرت بزرگترین مجموعه در تو دوزی اتومبیل های کلاسیک و قدیمی - تبدیل فرمان و چوب و چرم با بیش از 30 سال سابقه مقام نخست در PORC را کسب کرده استکه با استعاند از خدای بزرگ الویت های مجموعه را در کیفیت برتر و کمیت قیمت به دست اورده است.